CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

Thi công phần cầu chính Cầu Thuận Phước - Đà Nẵng

Hợp Long cầu Thuận Phước. Nối bản mặt cầu.

Home Print Top Back

Tin liên quan:

Thi công nhà máy Bio - Ethanol Dung quất Quàng ngãi