CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

Thi công nhà máy Bio - Ethanol Dung quất Quàng ngãi

Gia công chế tạo kết cấu xưởng và piperack. Lắp đặt hệ thông piperack. Gia công và lắp đặt Ống Công nghệ.

Home Print Top Back

Tin liên quan:

Thi công phần cầu chính Cầu Thuận Phước - Đà Nẵng