CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

Dự án khác

Một số dự án tiêu biểu
- Chế tạo cọc thép gói 5B - Nhà máy lọc dầu Dung Quất
PETROVIETNAM-PTSC-M&C

- Thi công nối cọc thép trên biển
PETROVIETNAM-PTSC-M&C

- Chế tạo và lắp đặt dầm giằng. Gói thầu 5B-Dung Quất
PETROVIETNAM-PTSC-M&C

- Chế tạo và lắp đặt dầm giằng. Gói thầu 5B-Dung Quất
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I


Home Print Top Back