CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

Dự án trên bờ

Thi công phần cầu chính Cầu Thuận Phước - Đà Nẵng
Hợp Long cầu Thuận Phước. Nối bản mặt cầu.

Chi tiết:

Thi công nhà máy Bio - Ethanol Dung quất Quàng ngãi
Gia công chế tạo kết cấu xưởng và piperack. Lắp đặt hệ thông piperack. Gia công và lắp đặt Ống Công nghệ.

Chi tiết: