CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa một số chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí nhằm nắm bắt các cơ hội phát triển của ngành công nghiệp dầu khí nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ ĐÔNG Á được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa một số chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí nhằm nắm bắt các cơ hội phát triển của ngành công nghiệp dầu khí nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang trên đà hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân của CÔNG TY ĐÔNG Á đã trải qua nhiều công trình dầu khí trọng điểm, có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các công trình về đường ống công nghệ, các tuyến ống dẫn dầu và khí, bồn bễ, và các loại kết cấu thép trong ngành công nghiệp dầu khí cũng như các ngành công nghiệp khác. CÔNG TY ĐÔNG Á chú trọng công tác đào tạo cán bộ và công nhân lành nghề và coi đây là chính sách hàng đầu dẫn tới thành công. CÔNG TY đã đào tạo hơn 50 thợ hàn có chứng chỉ quốc tế, 70 thợ lắp ráp lành nghề và không ngừng củng cố nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ của các công trình dầu khí.

Chúng tôi tin tưởng rằng vối năng lực, kinh nghiệm và sự thiện chí hợp tác, CÔNG TY ĐÔNG Á sẽ góp phần nhỏ bé của mình cho sự thịnh vượng của tất cả các đối tác mà CÔNG TY ĐÔNG Á hân hạnh được hợp tác.

Home Print Top Back